کفسابی

پروژه اقدسیه

کفسابی و پلیش بر روی سنگ

پروژه زعفرانیه

۱۷۶

مترمربع

۷

مرتبه ساب و پلیش

۱۴

روز زمان انجام پروژه

۱

سنگ درجه یک چینی

به بالای صفحه بردن